:: สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ > เอกสารออนไลน์ > รายละเอียดเอกสาร

 เข้าสู่ระบบ

username:
password:
      รายละเอียดเอกสาร
ประเภท :   แผนปฏิบัติการ/แผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์
หน่วยงาน :   งานนโยบายและแผน
ชื่อเอกสาร :   การติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550 - 2554
รายละเอียด :   การติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550 - 2554 ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
วันที่ปรับปรุง :   30 มิถุนายน 2553     ถูกเปิดอ่าน : 2397  ครั้ง