ดำเนินการปรับปรุงระบบใหม่

กรุณาเข้าระบบสารสนเทศใหม่ที่ http://mis.human.nu.ac.th