:: สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ > จดหมายเวียนออนไลน์

 เข้าสู่ระบบ

username :
password :
สมัครเข้าใช้ระบบ
      รายละเอียดจดหมาย
ประเภทจดหมาย :   ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานผู้ส่ง :   
หัวข้อข่าว :   การขัดพื้นอาคาร 1 และอาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์
รายละเอียด :   หน่วยอาคารสถานที่ แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2555 จะดำเนินการขัดพื้นอาคาร 1 และอาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์
วันที่ส่งข่าว :   16 มีนาคม 2555     ถูกเปิดอ่าน : 210  ครั้ง  
* ถ้าต้องการ Download ไฟล์ให้ไปที่รูปแผ่นดิกส์เพื่อ save ลงเครื่อง
  สารบัญเว็บไซต์
 สารบรรณออนไลน์
 สารบรรณคณะ
 หน่วยการเงิน
 หน่วยพัสดุ
 งานบริการวิชาการ
 งานนโยบายและแผน
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ
 จดหมายเวียนออนไลน์
 ด่วน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุน/อบรมฯ/สัมมนา
 เอกสารออนไลน์
 แผนฯ คณะมนุษยศาสตร์
 แผนฯ ภาควิชา/สาาขา
 แผนฯ สำนักงานคณะฯ
 รายงานการประเมินตนเอง
 คู่มือ/ภาระงาน/อื่นๆ
 คำสั่งออนไลน์
 ค้นหาทะเบียนคำสั่ง
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2558
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2557
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2556
 แสดงทะเบียนคำสั่ง ปี2555
 ข้อมูลบุคลากร
 แสดงบุคลากร
 ค้นหาบุคลากร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
 อบรม/สัมมนา/ประชุมฯ
 ข้อมูลวิจัย
 แสดงตามสาขา/งบประมาณ
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 การนำเสนอผลงาน
 ติดตามแผนออนไลน์
 เอกสารสรุปผลโครงการ
 ภาวะการมีงานทำ
 ความพึงพอใจนายจ้างฯ
 อัตลักษณ์บัณฑิต
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 ประกันคุณภาพออนไลน์
 CHE QA Online (สกอ.)
 คณะมนุษยศาสตร์
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 ภาควิชา
 ระบบสารสนเทศอื่นๆ ในคณะ
 วารสารออนไลน์
 คลังข้อมูลคติชน
 คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงฯ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

หน้าหลัก | แผนพัฒนาระบบ | คณะกรรมการระบบฯ | ติดต่อสอบถาม | ค้นหาข้อมูลบุคลากร   
Copyright (c) 2011-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ  โทร. 0-5596-2090  
Contact : pitakpongm@nu.ac.th  

http://www.facebook.com/myfavoritebeauty http://www.myfavoritebeauty.com/